ติว B-ing B–Engineering ครั้งที่ 1 by ondemand ณ บางมด

Go down

ติว B-ing B–Engineering ครั้งที่ 1 by ondemand ณ บางมด

ตั้งหัวข้อ  jbdonut on Sat Oct 02 2010, 20:50

ติว B-ing B–Engineering ครั้งที่ 1
วันที่ 20 – 22 ตุลาคม พ.ศ.2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ในปัจจุบันมีสถาบันกวดวิชาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าระดับอุดมศึกษาเป็นอย่างมาก โดยเปิดการสอนในหลายวิชา อาทิเช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เป็นต้น โดยเฉพาะวิชาความถนัดทางวิศวกรรม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และในแต่ละปีจะมีนักเรียนจำนวนมากที่ต้องการเรียนวิชาความถนัดทางวิศวกรรมแต่ไม่สามารถเรียนได้เพราะขาดโอกาสในการเรียนเนื่องจากสาเหตุความไม่พร้อมทางการเงินในครอบครัว หรือการสมัครเรียนไม่ทันเนื่องจากในบางสถาบันมีการจำกัดจำนวนนักเรียน
ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจึงจัดเปิดโครงการติวความถนัดทางวิศวกรรม “B-ing B – Engineering ครั้งที่ 1” ในรูปแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสนใจในวิชาความถนัดทางวิศวกรรม เป็นการสร้างประโยชน์แก่สังคม เปิดโอกาสให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่ขาดทุนทรัพย์ และเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจที่จะศึกษาต่อสาขาวิศวกรรมศาสตร์

วิธีการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร ใบสมัครในเว็บไซต์ www.eng.kmutt.ac.th/innovative

2. กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน ด้วยความเป็นจริง

3. ส่งหลักฐานใบสมัครมาทางไปรษณีย์ (กำหนดส่งหลักฐานก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นับจากวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ใบสมัครติดรูปถ่าย พร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนักเรียน เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
ฉลากผลิตภัณฑ์ B-ing รสชาติใดก็ได้ จำนวน 3 ชิ้นต่อหนึ่งท่าน
4. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการและรายชื่อผู้ที่มีความประสงค์เข้าพักภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 17 ตุลาคม 2553 ทางเว็บไซด์ www.eng.kmutt.ac.th/innovative

5. ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าพักหอพักภายในมหาวิทยาลัย กรุณาชำระเงินใน วันที่ 20 ตุลาคม 2553 ณ จุดลงทะเบียน(ก่อนเข้าห้องเรียน) และเก็บใบเสร็จมายืนยันก่อนเข้าพักด้วย

กำหนดการ
กิจกรรม กำหนดการเบื้องต้น
เปิดรับสมัคร 30 สิงหาคม 2553 – 15 ตุลาคม 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมและผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าพักหอ 17 ตุลาคม 2553
ชำระเงินค่าหอพัก 20 ตุลาคม 2553
วันเข้าร่วมกิจกรรม 20 – 22 ตุลาคม 2553
ดาวน์โหลดไฟล์ VDO 1 พฤศจิกายน 2553

คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้เข้าร่วมต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมีวุฒิเทียบเท่า

หลักฐานการสมัคร(ทางไปรษณีย์)
ใบสมัคร ติดรูปถ่าย (กรอกข้อมูลครบถ้วน) 1 ชุด
ฉลากผลิตภัณฑ์ B-ing รสชาติใดก็ได้ จำนวน 3 ชิ้นต่อหนึ่งท่าน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรประจำตัวนักเรียน 1 ฉบับ พร้อมสำเนาถูกต้อง
เงื่อนไขในการเข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมต้องส่งหลักฐานครบถ้วน ตามกำหนดการ
ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของโครงการ
ผู้เข้าร่วมต้องแต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษาของสถาบันของตนเอง
ผู้เข้าร่วมต้องนำบัตรนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อมารับเอกสารการติว
โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดต่อสอบถาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่อยู่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
โทร. 0-2470-9008 (สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์)
โทรสาร. 02-427-8787

พี่หม่อน 087-1497024
พี่แป๋ม 081-6951581
พี่แอนด์ 086-9044608

ผู้ดำเนินโครงการ : สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


download ใบสมัคร http://www.eng.kmutt.ac.th/innovative/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=4


I love you I love you I love you
avatar
jbdonut

Posts : 108
Join date : 03/02/2010
Location : Texas,USA

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ