30 อันดับคณะวิศวะ ที่มีคะแนนแอดสูงสุด !!!

Go down

30 อันดับคณะวิศวะ ที่มีคะแนนแอดสูงสุด !!!

ตั้งหัวข้อ  shopperkimpy on Sun Sep 12 2010, 19:44

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
23902.80-18859.25
2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22490.00-14125.25
3. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22084.00-17432.95
4. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
21953.75-18940.05
5. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
21680.55-18655.20
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
21267.15-17355.75
7. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ บางเขน
21199.90-18278.20
8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ฯลฯ
21197.15-17844.50
9. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
21077.80-16621.75
10. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสำรวจ
21005.5-15999.10
11. มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
20945.90-15890.15
12. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล อุตสาหการ เครื่องจักรกลเกษตร
20938.35-14742.10
13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม ไฟฟ้า อิเลกทรอนิกส์
20725.25-15958.45
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมการบินฯ
20485.90-16267.75
15. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
20445.70-17573.45
16. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมทั่วไป
20271.60-15179.95
17. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลหการและวัสดุ
20241.55-15984.15
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบควบคุมฯ
20199.20-14601.60
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี
20145.60-17091.50
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
20036.15-15807.65
21. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์
20017.70-17372.50
22. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบินและบริหารธุรกิจ (ร่วม 2 ปริญญา)
19747.25-15630.85
23. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอาหาร
19602.60-16479.50
24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
19550.10-14739.05
25. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
19425.30-14857.35
26. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
19399.30-15806.05
27. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมแมคาทรอนิกส์
19393.20-15310.75
28. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
19382.90-14697.00
29. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
19329.40-17331.30
30. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคพิเศษ บางเขน สาขาวิศววัสดุ เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ฯลฯ
19311.00-15071.20

****************

จาก http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1912105

Shocked


avatar
shopperkimpy

Posts : 103
Join date : 01/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: 30 อันดับคณะวิศวะ ที่มีคะแนนแอดสูงสุด !!!

ตั้งหัวข้อ  jbdonut on Mon Sep 13 2010, 22:11

วิศวะการบินๆๆๆๆๆ

อันดับ 8. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ ฯลฯ
21197.15-17844.50


คะแนนสูงอยู่นะเนี่ย

Shocked Shocked Shocked
study study study
avatar
jbdonut

Posts : 108
Join date : 03/02/2010
Location : Texas,USA

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ