มาแล้ว โครงการทบทวนความรู้ออนไลน์กับมาม่า ครั้งที่ 13 ล่าสุดๆจ๊ะติวกันยา-ตุลา

Go down

มาแล้ว โครงการทบทวนความรู้ออนไลน์กับมาม่า ครั้งที่ 13 ล่าสุดๆจ๊ะติวกันยา-ตุลา

ตั้งหัวข้อ  Admin on Tue Aug 10 2010, 21:05

โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13

วันที่ 27 ก.ย. – 2 ต.ค. 2553

เนชั่นกรุ๊ปร่วมกับผลิตภัณฑ์มาม่า จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ขึ้น โดยได้จัดต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 13 แล้ว ได้รับความสนใจจากนักเรียนทั่วประเทศ มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแต่ละปีนับแสนคน จัดสอนเสริมทบทวนความรู้ O-Net / GAT- PAT โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จัดต่อเนื่องกัน 6 วัน พร้อมกัน 4 ภาค รวมทั้งถ่ายทอดสัญญาณบรอดแบนด์ไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษา


พิเศษปีนี้ เพื่อเสริมศักยภาพเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนอย่างบูรณาการ จึงจัดสอบ Pre-Admission Online ให้แก่นักเรียนมัธยมปลาย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัคร นักเรียนจะได้ทดลองสอบประเมินศักยภาพตนเองหลังการทบทวนความรู้แล้ว เพื่อให้นักเรียนพร้อมมั่นใจก่อนการสอบจริง ก้าวไปสู่รั้วมหาวิทยาลัยให้ได้ดั่งใจฝัน

รวมทั้งเพื่อให้การพัฒนาศักยภาพนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และนักเรียนมีเป้าหมายในการเลือกเส้นทางแห่งอนาคตที่ชัดเจน ทางผู้จัดฯ จึงออกแบบแผนการพัฒนานักเรียนในปีนี้อย่างเป็นองค์รวม โดยการ จัดกิจกรรมเสริมอีก 2 โครงการ คือ โครงการทบทวนความรู้ออนไลน์ กับ มาม่า นักเรียนสามารถเข้าติวฟรีผ่านเว็บไซต์ โดยรับชมได้ตลอดปี และ โครงการ “ค้นหาตัวตน กำหนดถนนสู่อนาคต กับ มาม่า” ค่ายที่จะทำให้นักเรียนได้ค้นพบตัวตน ก่อนการเลือกเส้นทางแห่งอนาคต โดยได้เรียนรู้ สังเกตการณ์ และ ลงมือปฏิบัติจริงในสายวิชาชีพต่างๆ

กิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมา เป็นกิจกรรมเสริมความรู้ พัฒนาทักษะและศักยภาพนักเรียน ให้พร้อมก่อนการสอบแอดมิชชั่น รวมทั้งแนะแนวการค้นหาตัวตน แนวทางการเลือกคณะ/สาขาที่ต้องการศึกษา

เป็นกิจกรรมเสริม ภายใต้ โครงการหลัก คือ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับ มาม่า ครั้งที่ 13 ด้วยเจตนารมณ์ที่ยืนหยัดมานานนับ 10 ปี คือ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในสนับสนุนความฝันของนักเรียนให้ประสบความสำเร็จ ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยที่แต่ละคนใฝ่ฝันและมีความสุขในเส้นทางที่เลือกศึกษาต่อ

รูปแบบโครงการ ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัย กับ มาม่า

เพื่อให้การจัดสอนโครงการ “ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 13” เป็นไปตามระบบ “แอดมิชชั่น ปี 2553” จึงจัดสอนใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ใช้สอบ O-Net ซึ่งจะสรุปเนื้อหาการเรียนทั้ง 6 เทอม และสอน Gat และ PAT 1 PAT 2 รวมทั้งสิ้น 6 วัน ดังนี้ คือ

จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 วัน ได้แก่

(1) คณิตศาสตร์ (O-Net และ PAT 1)

(2) ภาษาไทย (O-Net และ GAT ภาษาไทย ที่เกี่ยวกับความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา)

(3) ภาษาอังกฤษ (O-Net และ GAT ในส่วนของภาษาอังกฤษ)

(4) สังคมศึกษา O-Net

(5) วิทยาศาสตร์ O-Net

(6) PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ – ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)นอกจากจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนในการเตรียมตัวสอบ O-Net / GAT และ

PAT 1, PAT 2 ทั้ง 4 ภาคแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่นักเรียนในภูมิภาคซึ่งสมัครเรียนเข้ามามากกว่าจำนวนที่นั่งเรียนในสถานที่หลักที่จัดไว้ ทางโครงการจึงจัดสอนทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เฉพาะจุดในโรงเรียนจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการอีกมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับนักเรียนในภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นอีกมากกว่า 20,000 คน

1. ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนชั้น ม.6 หรือ เทียบเท่า และ น.ร. มัธยมปลายในระดับอื่นๆ จากโรงเรียนทั่วประเทศ
2. นักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า รวมทั้ง น.ร.มัธยมปลายในระดับอื่นๆ จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่เข้าเรียนผ่านโรงเรียนในจังหวัดโดยเรียนทางอินเตอร์เน็ต มากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีจำนวนผู้เรียน มากกว่า 20,000 คน

3. คณาจารย์จากโรงเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม

วันจันทร์ที่ 27 ก.ย. – วันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 2553 เวลา 8.00 - 17.00 น.

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับ

เอกสารประกอบการติว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด (เอกสารมีจำนวนจำกัด) นอกจากนี้นักเรียนยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์

พร้อมทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อสานฝันให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเอกสารทุน)

กำหนดการรับสมัคร

รับสมัครผ่านเว็บไซต์ www.247frined.net และ www.mamalove.net

1 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2553

วิธีการรับสมัคร

1. เพียงสมัคร mama member club ทางเว็บไซต์ www.247friend.net, www.mamalover.com

2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านทางเว็บไซต์

www.247friend.net, www.mamalover.com พร้อมระบุสถานที่เรียน
วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553


การลงทะเบียน

นักเรียนลงทะเบียนเข้างาน ผ่านระบบ บาร์โค้ด โดยนำบัตรผู้เข้าติว มาลงทะเบียนที่หน้างาน ก่อนเริ่มเวลาเรียนอย่างน้อย 30 นาทีสถานที่จัดงาน

ภาคกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

(หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาคารเรียนต่างๆ)

ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก)

ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา

(ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี)

ตารางการเรียนการสอน

สถานที่

วันที่
27 ก.ย.53

28 ก.ย. 53

29 ก.ย.53

30 ก.ย.53

1 ต.ค.53

2 ต.ค.53


ม.หอการค้าไทย

(กทม.)
ภาษาอังกฤษ
O-Net+Gat

คณิตศาสตร์
O-Net+Pat1

วิทยาศาสตร์
O-Net

PAT 2วิทยาศาสตร์

ภาษาไทย
O-Net+Gat

สังคมศึกษา
O-Net


ม.เชียงใหม่

(จ.เชียงใหม่)
ภาษาอังกฤษ
O-Net+Gat

คณิตศาสตร์
O-Net+Pat1

ภาษาไทย
O-Net+Gat

PAT 2วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา
O-Net

วิทยาศาสตร์
O-Net


ม.สงขลานครินทร์

(จ.สงขลา)

คณิตศาสตร์
O-Net+Pat1

สังคมศึกษา
O-Net

วิทยาศาสตร์
O-Net

ภาษาอังกฤษ
O-Net+Gat

ภาษาไทย
O-Net+Gat

PAT 2วิทยาศาสตร์


ม.ขอนแก่น

(จ.ขอนแก่น)
ภาษาไทย
O-Net+Gat

สังคมศึกษา
O-Net


คณิตศาสตร์
O-Net+Pat1

ภาษาอังกฤษ


O-Net+Gat
วิทยาศาสตร์
O-Net

PAT 2วิทยาศาสตร์
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย O-Net + GAT คิดวิเคราะห์

• ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา (ภาษไทย O-Net และ GAT ภาษาไทย - คิดวิเคราะห์)
• อาจารย์รักษ์พงศ์ ธรรมผุสนา (ภาษไทย O-Net)

• อาจารย์วันชนะ หมั่นงาน (GAT ภาษาไทย - คิดวิเคราะห์) จาก สถาบันกวดวิชา The BTS

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา O-Net

• อาจารย์คมขำ ดีวงษา

• อาจารย์วีระชัย บัวผัน

• อาจารย์ชัย ลาภเพิ่มทวี จากสถาบันกวดวิชา The Pinnacle

• อาจารย์สมชาย งามกาละ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ O-Net + Gat ภาษาอังกฤษ

• ดร. สาธิตา วัฒนโภคากุล

• อาจารย์ศราภรณ์ คุณะวัฒน์สถิต

• อาจารย์ผยุงศักดิ์ แก่นจันทร์

• อาจารย์อริสรา ธนาปกิจ "ครูแนน" และ ทีมอาจารย์ จาก Enconcept

• อาจารย์สมศรี ธรรมสารโสภณ (ครูสมศรี) (จากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษคุณครูสมศรี)

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ O-Net + PAT 1

• ผศ.สุชีพ งามเจริญ
• อาจารย์อนุวัฒน์ พัฒนชีวกุลบุตร

• อาจารย์วิริยะ ศิริชานนท์
• อาจารย์ประเทศ วิเศษสา

• อาจารย์ภูมิเทพ คลังอุไร (โรงเรียนกวดวิชาคุณครูภูมิเทพ)

• อาจารย์ชวลิต กุลกีรติการ “พี่กอล์ฟ” สถาบันกวดวิชา The Brain

• อาจารย์วิเศษ กี่สุขพันธ์ “พี่เอ๋” สถาบันกวดวิชา The Brain

• อาจารย์ภาสกร รัตนพยุงสถาพร

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (O-Net)

• อาจารย์กรกฤช ศรีวิชัย
• อาจารย์เสนอ อมตเวทย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (PAT 2)

• ผศ.สุธน เสถียรยานนท์ (เคมี)
• อาจารย์บัวแก้ว รัตนกมุท (เคมี)
• อาจารย์สุระศักดิ์ เมาเทือก (เคมี)
• รศ.ดร.ณสรรค์ ผลโภค (ฟิสิกส์)
• อาจารย์กฤตนัย จันทรจตุรงค์ (ฟิสิกส์)
• อาจารย์ชาญวิทย์ คำเจริญ (ฟิสิกส์)
• อาจารย์สุธี อัศววิมล (ครูพี่โหน่ง) (ฟิสิกส์)
• รศ.ดร. ยุพา ผลโภค (ชีวะ)
• ผศ.ดร.สมาน แก้วไวยุทธ (ชีวะ)
• อาจารย์ตรีศิลป์ กิรสมุทรานนท์ (ชีวะ)
avatar
Admin
Admin

Posts : 115
Join date : 01/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว http://61goadmission.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ