โครงการรับเพิ่มพิเศษ 54 ( วิดวะปิโตร ศิลปากร )

Go down

โครงการรับเพิ่มพิเศษ 54 ( วิดวะปิโตร ศิลปากร )

ตั้งหัวข้อ  @...*_*HoMin_May....@ on Fri Jun 18 2010, 19:50

มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประเภทโครงการรับเพิ่มพิเศษประจำปีการศึกษา 2554

รอบเเรก
รับสมัคร 16 มิ.ย – 19 ก.ค. 53 รายละเอียด http://202.28.75.249/engineering3/pdf/G1/announcement1.pdf
สอบ 15 สิงหาคม 53
สาขาวิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ จำนวนรับ 100 คน
สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี จำนวนรับ 60 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
สำหรับผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามโครงการรับนักศึกษา
เพิ่มพิเศษ สาขาวิชาปิ โตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และสาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
1. ต้องสอบได้ในลำดับที่ 1-35 ของสายวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนเมื่อเรียงตามค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4 - ม.5
รวม 4 ภาคการศึกษา
2. ต้องได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสม ม.4 – ม.5 รวม 4 ภาคการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่อไปนี้รวมกัน
ไม่น้อยกว่า 3.00
- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
- กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะภาษาอังกฤษ)

เเล้วก็มีรอบสองด้วย คัยสนใจก็ลองสมัครดูนะ
http://202.28.75.249/engineering3/
avatar
@...*_*HoMin_May....@

Posts : 1
Join date : 03/02/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ